info2Aanmelden

Aanmelden als lid en verzoeken om een ligplaats kan via het aanmeldingsformulier.

 

Melden Sie sich an

Registrieren Sie sich als Mitglied und fordern Sie über das Anmeldeformular einen Liegeplatz an.

 

 

Ik meld  me aan als aankomend lid van Watersportvereniging De Bijland.
Ich melde mich als aufstrebendes Mitglied von Watersportvereniging De Bijland an.

Contact privé / Kontaktdetails

Bezoekadres / Besuchsadresse

Ik kom graag in aanmerking voor een ligplaats
Ich würde mich gerne für einen Liegeplatz qualifizieren

*Loa
Is de ‘lengte over alles’, d.w.z. inclusief de preekstoel en/of een (niet in te nemen) boegspriet, aangehangen roer, of aangehangen volgboot, of andere (vaste) voor- of achterwaarts uitstekende delen

Ist die 'Gesamtlänge', dass heist einschließlich der Kanzel und/oder eines Bugspriets (nicht zu nehmen), eines angebrachten Ruders oder eines angebrachten Bootes oder anderer (fester) vorwärts oder rückwärts hervorstehender Teile)

*boa
Is de breedte over alles, dat will zeggen inclusief zijzwaarden of andere (vaste) uitstekende delen

Ist die Breite über alles, dass heist einschließlich Seitenschwerter oder anderer (fester) hervorstehender Teile)

Volgboot/bijboot
Dit is een vaartuig, dat niet langer is dan de breedte van het pleziervaartuig waarbij het hoort en in de davits hangt of op het moederschip is geplaatst

Stützboot/Beiboot
Ein Schiff, das nicht länger ist als die Breite des Sportboots, in dem es sich befindet oder in den Davits hängen soll das Mutterschiff)

Financieel / Finanziell

Zonder automatische incasso is het lidmaatschap / ligplaats niet mogelijk
Eine Mitgliedschaft / ein Liegeplatz ist ohne Lastschrift nicht möglich

Met het verzenden van dit formulier ga ik akkoord met;

  • automatische incasso door Stichting Steigerexploitatie WSV De Bijland
  • de geldende tarieven
  • huishoudelijk regelement van de vereniging
  • AVG verklaring

Mit dem Absenden dieses Formulars stimme ich zu:

  • Lastschrift durch Stichting Steigerexploitatie WSV De Bijland
  • die geltenden Preise
  • Hausordnung des Vereins
  • der AVG-Erklärung des Vereins

Uitsluitend de Nederland tekst is rechtsgeldig. De Duitse tekst dient slecht als hulpmiddel voor Duitstalige geïnteresseerden.

Afronding aanvraagformulier
Die Fertigstellung des AntragsformularsOnze adverteerders