De bodem van de Bijland in meters ten opzichte van NAP. Dit is de stand van zaken in 2020

 

dieptekaart-de-bijland-2020-1200

 

Voorbeeld; bij een waterstand van 8 meter NAP is het daar waar NAP +6 ANP (lichtblauw) is aangegeven dus tussen de 2 meter diep.
Met dank aan Van Nieuwpoort Bouwgrondstoffen
De ondiepe plekken zijn in rood aangegeven

 

download als PDF op A4 formaat