Informatie Bijlandse Plas

Geplaatst op 10-09-2020  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Jurriaan

Op dinsdag 1 september hebben we ons op het “inloopmoment van het project Revitalisatie Bijlandse Plas” laten informeren over de bagger plannen. Dit werd georganiseerd door van de firma Van Nieuwpoort Bouwgrondstoffen die de rechten op baggeren heeft voor de Bijland. 

Positief
We kwamen er met een positief gevoel vandaan .Dit is wat we daar gehoord hebben: 

Lang geleden
De laatste keer dat er op de Bijland werd gebaggerd was eind tachtiger / begin jaren negentig van de vorige eeuw. Sindsdien is de plas door sedimentatie flink ondieper geworden. 

Zeer concrete plannen
De plannen voor baggeren zijn inmiddels heel concreet. Momenteel worden er monsters genomen om inzicht te krijgen in de samenstelling van de bodem en de kwaliteit van het zandpakket en kleipakket. Het enige dat het baggeren nog in de weg kan staan is de Omgevingsvergunning milieu en het onderdeel stikstof van de Natuurtoets. Beide zullen aangevraagd worden zodra de definitieve uitvoeringswijze bekend is.

 

monsters-nemen

 Het gaat wel even duren
De provincie heeft de vergunning verlengd voor een periode van 8 jaar. Afhankelijk van de hoeveelheid zand i.c.m. de marktafzet zal deze periode benut worden.

Volgorde van baggeren
Er wordt begonnen bij de invaart/doorvaart naar de jachthaven en de camping. Vervolgens wordt per sector gewerkt. De plas is in acht sectoren verdeeld. Het plan is eerst het zuidelijk deel, dus het deel onder de eilanden aan te pakken.

Met Rijkswaterstaat is een werkwijze afgestemd waarbij sediment en klei wordt afgevoerd naar daartoe aangewezen locaties. Dit zijn de diepere delen achter de eilanden. Zand wordt met schepen afgevoerd en gebruikt voor infrastructurele werken in de regio.

Enkele diepe delen blijven onaangetast vanwege archeologische hoge verwachtingswaarde.

Het werk zal geheel of gedeeltelijk elektrisch geschieden. 

Het gaat diep
Gestreefd wordt naar een diepte van 1.5 m - NAP. Dat betekend dat bij een gemiddelde waterstand van + 8 m NAP de diepte in de plas minimaal 9 meter zal zijn.