Ontzanden en waterplanten De Bijland

Geplaatst op 07-08-2020  -  Categorie: Leden

Beste Leden,

Als bestuur van WSV De Bijland willen wij u graag een update geven over de komende ontwikkelingen rondom Recreatieplas De Bijland. Achter de schermen wordt er door de eigenaren van De Bijland hard gewerkt om de plas en de directe omgeving op een milieuvriendelijke wijze naar een hoger plan te brengen met als doel de recreanten nog beter van dienst te kunnen zijn.

Fonteinkruid

De afgelopen weken is nog eens goed duidelijk geworden dat het uitbaggeren van De Bijland geen overbodige luxe is! We hebben van een behoorlijk aantal leden terecht klachten gekregen over het niet kunnen uitvaren; enerzijds door de lage waterstand, anderzijds door het ‘groene grasveld’ wat veroorzaakt wordt door het in overdaad aanwezige fonteinkruid. Deze zeer snel groeiende (soms wel 10 tot 15 cm per dag) waterplant profiteert van de lage waterstand waardoor de UV straling de bodem van de Bijland kan bereiken en het fonteinkruid er lustig op los groeit. Met als gevolg: afbrekende roerbouten, verstopte filters en vastlopende boten. Menigmaal moesten Ties en Marcel, maar ook onze eigen havenmeester Emiel uitvaren om gestrande booteigenaren te redden uit een oerwoud van waterplanten. Hierbij speelt de lage waterstand de sleepboten ook regelmatig parten.

Tijdelijke maatregelen

Als bestuur hebben we uiteraard regelmatig contact met Ties en Marcel, havenmeesters van De Bijland en spreken wij als vereniging onze zorgen uit. Uiteindelijk willen we allemaal lekker de plas op en dan is de situatie van de afgelopen weken niet wenselijk. Ties en Marcel begrijpen de frustraties die er leven en hebben ons verzekerd dat zij er alles aan doen om de plas zo bevaarbaar mogelijk te houden.

  • - Ties en Marcel hebben een maaiboot gekocht.
  • - De havenuitgang, speedbootbaan en de vaarweg van haven naar uitgang plas zullen bevaarbaar blijven
  • - Voorbij het eerste eiland (richting Herwen) is de plas een stuk dieper en hier is dan ook zo goed als geen fonteinkruid.

Informatieve inloopavond

Daarnaast wordt er, zoals het er nu naar uit ziet nog dit najaar begonnen met de voorbereidingen voor het uitdiepen van De Bijland! Dit is goed nieuws voor alle watersporters. De Bijland blijft hierdoor ook bij lagere waterstanden goed bevaarbaar en het fonteinkruid zal zo goed als verdwijnen. Over deze baggerwerkzaamheden en de totale revitalisatie van de Bijlandse Plas organiseert de Van Nieuwpoort Groep i.s.m. Watersportcentrum De Bijland op 1 september tussen 17:00-20:00 uur een inloopavond op het dagstrand bij de jachthaven, nabij Restaurant Four Lounge & Leisure.  Tijdens deze avond wordt er uitgebreid informatie gegeven over de werkzaamheden en het tijdspad en is er ruimte om vragen te stellen. Uiteraard zullen wij als bestuur van WSV De Bijland deze inloopavond bijwonen, maar we hopen in aanloop naar deze avond ook eventuele vragen van uw kant te ontvangen! Deze kunnen wij dan voor U inbrengen. U kunt uw vragen mailen naar onze secretaris, naairruj.[antispam].@wsvdebijland.nl

Wilt u zelf als belangstellende aanwezig zijn, dan moet u zich -i.v.m. de te nemen Corona-maatregelen- verplicht aanmelden. Uw aanmelding kunt U sturen naar jireddog.t.[antispam].@van-Nieuwpoort.nl met daarin vermeld met hoeveel personen u aanwezig zult zijn.

Wij kijken uit naar een informatieve bijeenkomst!

 

Hartelijke groet,

WSV De Bijland

 

Het Bestuur

Rutger | Jurriaan | Bas | Margreet | Chantal